Om ditt barn är sjukt eller frånvarande


Om ditt barn inte kan komma till skolan på grund av sjukdom eller liknande måste du ringa skolan och meddela. Om en elev är borta från skolan utan att vårdnadshavaren har anmält det måste läraren ringa hem till eleven. Om ingen svarar måste läraren/elevhälsoteamet/rektorn göra hembesök eftersom det står i skollagen att vi måste meddela vårdnadshavarna samma dag om eleven har haft ogiltig frånvaro. Ogiltig frånvaro är det om eleven varit borta i 20 min eller mer utan att vara anmäld av vårdnadshavarna.

Telefonnr för sjukanmälan: 0515-43614

 

Hur går sjukanmälan till?

Information Telefonanmälan Arabiska.pdf >>
Information Telefonanmälan Somaliska.pdf >>
Information Telefonanmälan Albanska.pdf >>
Information Telefonanmälan Pashtu.pdf >>
Information Telefonanmälan Svenska.pdf >>

SkolschemanItslearningVeckans MatsedelLänkbibliotek