Studie- och yrkesvägledare


Vad är studie-och yrkesorientering?

Studie-och yrkesvägledning kan beskrivas i både snäv och vid bemärkelse. Vägledning i vid bemärkelse är all den verksamhet som bidrar till att ge elever kunskaper och färdigheter som underlag för att fatta beslut om framtida studie-och yrkesval. Det handlar tex om praktiska arbetslivserfarenheter, undervisning som rör arbetslivet, studiebesök, utbildningsinformation och aktiviteter för att utveckla elevens självkännedom. Studie-och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledning som studie-och yrkesvägledaren ger i form av vägledningssamtal, individuellt eller i grupp. Här ges den enskilde eleven möjlighet att reflektera över sig själv i relation till olika framtidsvägar. Studie-och yrkesvägledningen måste utgå från elevens behov och förutsättningar samt kunna anpassas för att på bästa sätt stödja eleven att gå vidare i sin valprocess och att genomföra sina beslut.


Studie- och yrkesvägledare

Sara Johansson Lopez
Telefon: 0701604415
sara.johansson-lopez@trollhattan.se

 

 

 

Här hittar du mycket information om gymnasievalet och det svenska utbildningssystemet;


www.soktillgymnasiet.se
sidan där gymnasievalet ska göras

www.studiesajten.se
information om de gymnasieutbildningar som finns inom Kunskapsförbundet

www.skolverket.se
information om det svenska utbildningssystemet/möjlighet att jämföra olika skolor/utbildningar

www.utbildningsinfo.se
information om utbildningar i Sverige, även översatt till många olika språk

 

 

SkolschemanItslearningVeckans MatsedelLänkbibliotek