F-klass

Välkommen till F-klass

I förskoleklassen på Kronan fokuserar vi på att se varje barn och dess respektive behov. För att kunna tillgodose dessa behov på bästa möjliga sätt har vi valt att dela in barnen i mindre grupper under stora delar av dagen. Barnen ges möjlighet till arbete och lek i olika miljöer, både inne och ute, och vi arbetar med språk, matematik, naturvetenskap, teknik, empati, respekt, turtagning och motorik utifrån var gruppen befinner sig. Stor vikt ligger på det svenska språket.

För oss är det viktigt att ha en nära kontakt med elevens vårdnadshavare. De skall alltid känna att de kan komma till oss vid frågor och funderingar kring deras barn och skolgången.

SkolschemanItslearningVeckans MatsedelLänkbibliotek